ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งก้างย่าง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
10
14
24
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
25
29
54
3
ป.1
12
14
26
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
4
16
20
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
9
3
12
1
รวมประถม
50
49
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
78
153
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...