ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแก่งประลอม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
3
8
1
อบ.2
4
3
7
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
13
12
25
3
ป.1
4
9
13
1
ป.2
3
3
6
1
ป.3
8
7
15
1
ป.4
3
2
5
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
25
29
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
41
79
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...