ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหาดงิ้ว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
9
14
23
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
8
16
24
1
ป.4
11
14
25
1
ป.5
6
14
20
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
56
67
123
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
88
160
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...