ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพุเตย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
3
6
9
1
ป.2
5
14
19
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
7
14
21
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
2
3
5
1
รวมประถม
27
44
71
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
56
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...