ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทรโยคใหญ่ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
8
14
1
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
12
17
29
1
รวม อบ.
29
36
65
3
ป.1
13
9
22
1
ป.2
26
20
46
2
ป.3
19
18
37
2
ป.4
35
17
52
2
ป.5
20
30
50
2
ป.6
23
17
40
2
รวมประถม
136
111
247
11
ม.1
26
27
53
2
ม.2
34
27
61
3
ม.3
23
28
51
2
รวมมัธยมต้น
83
82
165
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
248
229
477
21
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...