ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
11
15
26
1
อบ.2
25
14
39
1
อบ.3
23
14
37
1
รวม อบ.
59
43
102
3
ป.1
15
19
34
1
ป.2
21
15
36
1
ป.3
23
17
40
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
17
6
23
1
ป.6
5
9
14
1
รวมประถม
94
81
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
153
124
277
9
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...