ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านท่ากระดาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
18
44
2
อบ.3
19
15
34
1
รวม อบ.
45
33
78
3
ป.1
29
19
48
2
ป.2
16
18
34
1
ป.3
22
8
30
1
ป.4
26
11
37
2
ป.5
25
21
46
2
ป.6
16
12
28
1
รวมประถม
134
89
223
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
179
122
301
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...