ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลศรีสวัสดิ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
14
21
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
18
26
44
2
ป.1
15
8
23
1
ป.2
23
12
35
1
ป.3
7
11
18
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
9
12
21
1
ป.6
11
15
26
1
รวมประถม
71
63
134
6
ม.1
15
9
24
1
ม.2
14
7
21
1
ม.3
6
3
9
1
รวมมัธยมต้น
35
19
54
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
124
108
232
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...