ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสามหลัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
7
15
1
อบ.3
11
18
29
1
รวม อบ.
19
25
44
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
12
12
24
1
ป.6
13
17
30
1
รวมประถม
74
68
142
6
ม.1
16
11
27
1
ม.2
10
14
24
1
ม.3
14
7
21
1
รวมมัธยมต้น
40
32
72
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
133
125
258
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...