ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านซองกาเรีย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
16
9
25
1
อบ.2
12
18
30
1
อบ.3
21
19
40
2
รวม อบ.
49
46
95
4
ป.1
23
25
48
2
ป.2
43
34
77
2
ป.3
37
34
71
2
ป.4
39
33
72
2
ป.5
29
33
62
2
ป.6
20
29
49
2
รวมประถม
191
188
379
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
240
234
474
16
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...