ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
80
95
175
6
อบ.3
69
75
144
6
รวม อบ.
149
170
319
12
ป.1
123
93
216
6
ป.2
121
86
207
6
ป.3
116
110
226
6
ป.4
137
90
227
6
ป.5
108
110
218
6
ป.6
114
92
206
6
รวมประถม
719
581
1,300
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
868
751
1,619
48
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...