ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
47
45
92
3
อบ.3
56
55
111
3
รวม อบ.
103
100
203
6
ป.1
44
52
96
3
ป.2
41
41
82
2
ป.3
43
57
100
3
ป.4
48
53
101
3
ป.5
43
53
96
3
ป.6
48
34
82
3
รวมประถม
267
290
557
17
ม.1
42
41
83
2
ม.2
34
42
76
2
ม.3
42
52
94
3
รวมมัธยมต้น
118
135
253
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
488
525
1,013
30
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...