ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
28
33
61
2
อบ.3
25
25
50
2
รวม อบ.
53
58
111
4
ป.1
30
34
64
2
ป.2
37
26
63
2
ป.3
32
37
69
2
ป.4
35
26
61
2
ป.5
26
38
64
2
ป.6
37
30
67
2
รวมประถม
197
191
388
12
ม.1
78
84
162
4
ม.2
48
55
103
3
ม.3
30
45
75
2
รวมมัธยมต้น
156
184
340
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
406
433
839
25
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...