ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
26
20
46
2
อบ.3
26
10
36
1
รวม อบ.
52
30
82
3
ป.1
15
13
28
1
ป.2
26
18
44
2
ป.3
19
25
44
2
ป.4
13
22
35
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
18
19
37
1
รวมประถม
106
109
215
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
158
139
297
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...