ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยกบ ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
18
18
36
1
อบ.3
20
15
35
1
รวม อบ.
38
33
71
2
ป.1
37
26
63
2
ป.2
22
22
44
1
ป.3
43
27
70
2
ป.4
34
26
60
2
ป.5
22
20
42
1
ป.6
19
19
38
1
รวมประถม
177
140
317
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
215
173
388
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...