ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านยางขาว ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
6
16
1
อบ.3
13
11
24
1
รวม อบ.
23
17
40
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
14
11
25
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
11
5
16
1
รวมประถม
61
49
110
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
84
66
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...