ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหินตั้ง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
20
33
1
อบ.3
19
21
40
1
รวม อบ.
32
41
73
2
ป.1
20
20
40
1
ป.2
21
23
44
1
ป.3
9
15
24
1
ป.4
16
10
26
1
ป.5
13
15
28
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
91
95
186
6
ม.1
14
29
43
1
ม.2
13
19
32
1
ม.3
5
11
16
1
รวมมัธยมต้น
32
59
91
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
195
350
11
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...