ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าดินแดง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
15
39
2
อบ.3
32
21
53
2
รวม อบ.
56
36
92
4
ป.1
29
35
64
2
ป.2
32
34
66
2
ป.3
34
39
73
2
ป.4
39
41
80
2
ป.5
34
27
61
2
ป.6
29
30
59
2
รวมประถม
197
206
403
12
ม.1
48
47
95
3
ม.2
43
51
94
3
ม.3
45
46
91
3
รวมมัธยมต้น
136
144
280
9
ม.4
21
37
58
2
ม.5
20
30
50
2
ม.6
16
33
49
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
57
100
157
6
รวมทั้งหมด
446
486
932
31
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...