ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
14
10
24
1
ป.2
16
17
33
1
ป.3
9
14
23
1
ป.4
9
13
22
1
ป.5
11
9
20
1
ป.6
12
9
21
1
รวมประถม
71
72
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
90
87
177
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...