ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองกวาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
1
2
1
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
10
25
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
1
8
9
1
รวมประถม
28
38
66
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
48
91
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...