ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
10
25
1
อบ.3
11
15
26
1
รวม อบ.
26
25
51
2
ป.1
14
14
28
1
ป.2
15
14
29
1
ป.3
13
13
26
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
13
11
24
1
ป.6
12
13
25
1
รวมประถม
83
74
157
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
99
208
8
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...