ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
27
16
43
2
ม.2
41
39
80
3
ม.3
38
38
76
3
รวมมัธยมต้น
106
93
199
8
ม.4
19
42
61
2
ม.5
14
38
52
2
ม.6
19
24
43
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
52
104
156
6
รวมทั้งหมด
158
197
355
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...