ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
30
67
2
ม.2
41
32
73
2
ม.3
36
33
69
2
รวมมัธยมต้น
114
95
209
6
ม.4
7
20
27
1
ม.5
9
19
28
1
ม.6
5
17
22
1
ปวช.1
18
27
45
1
ปวช.2
25
20
45
1
ปวช.3
16
12
28
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
80
115
195
6
รวมทั้งหมด
194
210
404
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...