ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ่อกรุวิทยา ปีการศึกษา 2564

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
33
34
67
2
ม.2
33
30
63
2
ม.3
41
31
72
2
รวมมัธยมต้น
107
95
202
6
ม.4
13
20
33
1
ม.5
7
19
26
1
ม.6
8
16
24
1
ปวช.1
25
19
44
1
ปวช.2
17
27
44
1
ปวช.3
25
20
45
1
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
95
121
216
6
รวมทั้งหมด
202
216
418
12
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

Loading...