ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
69
55
124
4
ม.2
64
76
140
4
ม.3
70
57
127
4
รวมมัธยมต้น
203
188
391
12
ม.4
47
69
116
3
ม.5
28
37
65
2
ม.6
31
33
64
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
106
139
245
8
รวมทั้งหมด
309
327
636
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...