ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
63
78
141
4
ม.2
70
57
127
4
ม.3
73
75
148
5
รวมมัธยมต้น
206
210
416
13
ม.4
27
32
59
2
ม.5
32
35
67
3
ม.6
33
43
76
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
92
110
202
8
รวมทั้งหมด
298
320
618
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...