ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกลางครูเวียง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
5
2
7
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
10
16
26
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
58
59
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
69
141
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...