ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
5
13
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
15
8
23
2
ป.1
5
6
11
1
ป.2
7
3
10
1
ป.3
4
4
8
1
ป.4
9
9
18
1
ป.5
7
1
8
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
39
26
65
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
34
88
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...