ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตลาดเกาะแรต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
2
2
4
1
รวม อบ.
5
6
11
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
3
7
10
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
8
5
13
1
รวมประถม
33
32
65
6
ม.1
16
6
22
1
ม.2
9
3
12
1
ม.3
6
9
15
1
รวมมัธยมต้น
31
18
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
56
125
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...