ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
15
11
26
1
รวม อบ.
26
25
51
2
ป.1
9
10
19
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
16
11
27
1
ป.4
15
12
27
1
ป.5
16
19
35
1
ป.6
18
10
28
1
รวมประถม
80
70
150
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
106
95
201
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...