ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
11
24
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
7
8
15
1
ป.2
19
11
30
1
ป.3
14
12
26
1
ป.4
16
18
34
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
16
13
29
1
รวมประถม
91
73
164
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
96
209
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...