ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าตลาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
20
34
2
อบ.3
20
12
32
2
รวม อบ.
34
32
66
4
ป.1
11
16
27
1
ป.2
20
16
36
1
ป.3
10
15
25
1
ป.4
6
17
23
1
ป.5
14
20
34
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
70
96
166
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
128
232
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...