ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหอมเกร็ด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
20
45
2
อบ.3
17
18
35
1
รวม อบ.
42
38
80
3
ป.1
34
27
61
2
ป.2
32
34
66
2
ป.3
30
21
51
2
ป.4
23
20
43
1
ป.5
34
22
56
2
ป.6
21
35
56
2
รวมประถม
174
159
333
11
ม.1
24
21
45
1
ม.2
19
16
35
1
ม.3
32
21
53
2
รวมมัธยมต้น
75
58
133
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
291
255
546
18
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...