ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
262
260
522
12
ม.2
231
242
473
12
ม.3
286
259
545
12
รวมมัธยมต้น
779
761
1,540
36
ม.4
210
260
470
11
ม.5
201
273
474
11
ม.6
164
262
426
11
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
575
795
1,370
33
รวมทั้งหมด
1,354
1,556
2,910
69
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...