ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
173
301
474
12
ม.2
190
283
473
12
ม.3
215
356
571
12
รวมมัธยมต้น
578
940
1,518
36
ม.4
106
269
375
10
ม.5
80
300
380
10
ม.6
122
287
409
10
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
308
856
1,164
30
รวมทั้งหมด
886
1,796
2,682
66
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...