ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
78
44
122
3
ม.2
90
23
113
3
ม.3
83
27
110
3
รวมมัธยมต้น
251
94
345
9
ม.4
68
32
100
4
ม.5
53
28
81
4
ม.6
55
27
82
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
176
87
263
12
รวมทั้งหมด
427
181
608
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...