ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
141
125
266
6
ม.2
116
80
196
5
ม.3
100
72
172
5
รวมมัธยมต้น
357
277
634
16
ม.4
54
68
122
3
ม.5
40
43
83
3
ม.6
48
57
105
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
142
168
310
9
รวมทั้งหมด
499
445
944
25
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...