ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
146
137
283
7
ม.2
138
101
239
6
ม.3
123
112
235
6
รวมมัธยมต้น
407
350
757
19
ม.4
95
77
172
4
ม.5
73
50
123
4
ม.6
38
54
92
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
206
181
387
11
รวมทั้งหมด
613
531
1,144
30
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...