ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
135
103
238
6
ม.2
127
117
244
6
ม.3
117
75
192
5
รวมมัธยมต้น
379
295
674
17
ม.4
77
55
132
4
ม.5
37
58
95
3
ม.6
38
36
74
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
152
149
301
10
รวมทั้งหมด
531
444
975
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...