ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
170
176
346
10
ม.2
184
186
370
10
ม.3
210
195
405
11
รวมมัธยมต้น
564
557
1,121
31
ม.4
118
234
352
9
ม.5
99
168
267
9
ม.6
114
156
270
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
331
558
889
26
รวมทั้งหมด
895
1,115
2,010
57
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...