ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนกุศลวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
20
8
28
1
ม.2
6
14
20
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
35
32
67
3
ม.4
4
4
8
1
ม.5
5
7
12
1
ม.6
1
0
1
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
10
11
21
3
รวมทั้งหมด
45
43
88
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...