ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
206
217
423
10
ม.2
167
177
344
10
ม.3
173
164
337
8
รวมมัธยมต้น
546
558
1,104
28
ม.4
79
124
203
6
ม.5
54
88
142
5
ม.6
61
100
161
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
194
312
506
16
รวมทั้งหมด
740
870
1,610
44
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...