ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
110
105
215
6
ม.2
90
84
174
6
ม.3
63
82
145
5
รวมมัธยมต้น
263
271
534
17
ม.4
26
96
122
3
ม.5
30
68
98
4
ม.6
33
64
97
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
89
228
317
10
รวมทั้งหมด
352
499
851
27
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...