ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
19
43
2
ม.2
28
15
43
2
ม.3
16
21
37
2
รวมมัธยมต้น
68
55
123
6
ม.4
11
4
15
1
ม.5
5
4
9
1
ม.6
5
5
10
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
21
13
34
3
รวมทั้งหมด
89
68
157
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...