ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
56
42
98
3
ม.2
31
26
57
2
ม.3
44
27
71
2
รวมมัธยมต้น
131
95
226
7
ม.4
24
24
48
2
ม.5
12
13
25
2
ม.6
19
22
41
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
55
59
114
6
รวมทั้งหมด
186
154
340
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...