ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนศรัทธาสมุทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
188
235
423
11
ม.2
214
207
421
11
ม.3
202
219
421
10
รวมมัธยมต้น
604
661
1,265
32
ม.4
134
175
309
8
ม.5
126
191
317
8
ม.6
129
167
296
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
389
533
922
24
รวมทั้งหมด
993
1,194
2,187
56
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...