ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนถาวรานุกูล ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
230
263
493
12
ม.2
184
264
448
12
ม.3
212
222
434
12
รวมมัธยมต้น
626
749
1,375
36
ม.4
101
184
285
8
ม.5
100
182
282
8
ม.6
94
224
318
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
295
590
885
24
รวมทั้งหมด
921
1,339
2,260
60
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...