ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนท้ายหาด ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
40
27
67
3
ม.2
49
37
86
3
ม.3
118
59
177
5
รวมมัธยมต้น
207
123
330
11
ม.4
25
31
56
2
ม.5
18
33
51
3
ม.6
56
41
97
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
99
105
204
10
รวมทั้งหมด
306
228
534
21
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...