ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสกลวิสุทธิ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
22
11
33
1
ม.2
25
10
35
1
ม.3
14
6
20
1
รวมมัธยมต้น
61
27
88
3
ม.4
14
3
17
1
ม.5
4
6
10
1
ม.6
2
3
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
20
12
32
3
รวมทั้งหมด
81
39
120
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...