ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
16
10
26
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
12
7
19
1
รวมมัธยมต้น
37
24
61
3
ม.4
2
4
6
1
ม.5
1
4
5
1
ม.6
5
2
7
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
8
10
18
3
รวมทั้งหมด
45
34
79
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...