ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
157
122
279
10
ม.2
187
142
329
10
ม.3
160
128
288
9
รวมมัธยมต้น
504
392
896
29
ม.4
54
69
123
5
ม.5
75
79
154
7
ม.6
67
82
149
6
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
196
230
426
18
รวมทั้งหมด
700
622
1,322
47
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...