ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
11
3
14
1
ม.2
5
6
11
1
ม.3
21
13
34
1
รวมมัธยมต้น
37
22
59
3
ม.4
7
9
16
1
ม.5
2
4
6
1
ม.6
6
0
6
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
15
13
28
3
รวมทั้งหมด
52
35
87
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...