ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
4
1
5
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
6
6
12
1
รวมมัธยมต้น
18
11
29
3
ม.4
5
7
12
1
ม.5
4
3
7
1
ม.6
2
3
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
11
13
24
3
รวมทั้งหมด
29
24
53
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...