ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
24
22
46
2
ม.2
21
16
37
1
ม.3
18
16
34
1
รวมมัธยมต้น
63
54
117
4
ม.4
12
5
17
1
ม.5
6
7
13
1
ม.6
6
10
16
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
24
22
46
3
รวมทั้งหมด
87
76
163
7
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...