ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
3
1
4
1
ม.2
7
0
7
1
ม.3
7
2
9
1
รวมมัธยมต้น
17
3
20
3
ม.4
3
1
4
1
ม.5
0
4
4
1
ม.6
3
2
5
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
6
7
13
3
รวมทั้งหมด
23
10
33
6
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...