ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
147
161
308
8
ป.2
190
204
394
8
ป.3
204
196
400
8
ป.4
198
196
394
8
ป.5
201
194
395
8
ป.6
185
206
391
8
รวมประถม
1,125
1,157
2,282
48
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,125
1,157
2,282
48
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...